Øystre Slidre Brannvesen

 

Hva skjer:

NM Brann 

 Biler/utstyr

 Mannskaper

 Øvelser

 Div

HUSK RØYKVARSLEREN!

 

 

 


 

Statistikk viser at røykvarsleren hvert år redder flere menneskeliv. Dersom en brann oppstår om natten vil man kanskje ikke merke at det brenner før det er for sent, dersom man ikke har en røykvarsler som fungerer... 

Det er et krav om at alle boliger skal utstyres med minst én røykvarsler som kan høres i alle soverom når dører er lukket, og det er eiers ansvar å påse dette.

Plassering av røykvarslere:
Røykvarslere skal plasseres i taket og minimum 50 cm fra vegg. Dersom man har en bolig over flere etasjer bør det monteres en røykvarsler i hver etasje. Det vil da være en stor fordel å seriekoble disse, slik at man blir varslet uansett hvor i boligen man befinner seg dersom det skulle begynne å brenne. Det fins egne typer røykvarslere som er beregnet for seriekobling, og dette er noe man normalt kan gjøre selv. Vi anbefaler for øvrig at det også monteres røykvarslere på hvert soverom i tilfelle det skulle oppstå en brann der. Det finnes for øvrig røykvarslere som er spesielt beregnet for hørselshemmede; som gir ekstra sterk lyd, lyssignal, vibrasjon o.l.

Vedlikehold:
For å være sikker på at røykvarsleren virker til enhver tid må man teste batteriet regelmessig. Dette gjøres ved å trykke på testknappen, noe som bør utføres én gang i måneden og når man har vært bortreist over lengre tid. Etter flere boligkontroller / branner har brannvesenet registrert flere røykvarslere som batteriet ikke var klemt skikkelig på plass ( polene må klemmes i hverandre). Dette er helt avgjørende for at røykvarsleren skal fungere, og eventuelt redde liv. Ellers er det en god regel å bytte batteri en fast dag i året selv om det er strøm igjen på batteriet. Dette kan for eksempel gjøres 1. desember som er ”røykvarslerens dag”. I tillegg bør man teste røykvarsleren med røyk for å være sikker på at den fungerer.

 

 

 

 

 

 

Info/post kan rettes til: post@o-s-brannvesen.com

o-s-brannvesen.com © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use